prof. Andrzej Kasiński
Team supervisor
Stanisław Gardecki, MsC
Team Leader
Przemysław Gąsior, MsC
Team member
Adam Bondyra, MsC
Team member